insandankaynaklar

Cumartesi Günleri Yıllık İzin Süresinden Kabul Edilir Mi?

In Uncategorized on 20 Mar 2010 at 23:58

4857 sayılı İş Kanunu madde 56 hükmünde “Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.” İfadelerine yer verilmiştir.

4857 sayılı Yasa kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir hükmüne yer verilmiştir.

1475 sayılı yasa döneminde bu hüküm “Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatilden önceki 6 iş gününde bu kanunun günlük iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir gündelik tutarında ücret ödenir.” Şeklinde düzenlenmiş idi.

Görüldüğü üzere 4857 sayılı Kanun ile işçilerin haftalık normal çalışma süresini tamamlamaları kaydı ile (6 günlük bir sınır yoktur) en az 24 saatlik bir dinlenme (hafta tatili) hakkından bahsedilmektedir.

Dolayısıyla hafta tatilinin İş Kanunu kapsamında Cumartesi veya Pazar kullandırma gibi bir zorunluluk yoktur. 7 günlük bir zaman dilimi içerisinde 24 saatlik bir sürecin işçiye dinlenme hakkı olarak verilmesi zorunludur.

Şu halde Kanun açık bir şekilde 24 saatlik bir dinlenme hakkında bahsettiğinden, işveren tarafından çalışılmayacağı kararlaştırılan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izin süresinden sayılıp sayılmayacağı konunun özünü oluşturmaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, işveren iş sözleşmesi ile Cumartesi gününü de hafta tatili olarak belirleyebilir. Ancak Kanun’un açık ifadesinde 7 günlük bir zaman dilimi içerisinde 24 saatlik bir hafta tatili süresinden bahsedildiğinden, haftanın geri kalan günleri fiili iş günü olarak sayılmaktadır. Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46. maddesinde “çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlar ile günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan veya sözleşmeden doğan tatil günleri” hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış sayılan günler hesabında dikkate alınacağı ifade edilmektedir. 1475 sayılı Kanunun 41. maddesinde bu hüküm “kısmen veya tamamen çalışılmayan cumartesi günleri” olarak yer almaktaydı.

Yukarıda da görüldüğü gibi 4857 sayılı Kanun 1475 sayılı Eski İş Kanununda yer alan “kısmen veya tamamen çalışılmayan cumartesi günleri” ifadesini terk ederek “sözleşmeden doğan tatil günleri” ibaresini uygulamaya getirmiştir.

Nitekim konuya ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanunu madde 46’nın gerekçesinde aynen şu ifadelere yer verilmiştir:

“Madde metninden, çalışılmadığı halde iş sürelerinden sayılan hallerle ilgili üçüncü fıkranın (a) bendinde yeni getirilen iş süreleri sistemine göre cumartesi günleri çalışılıp çalışılmadığına bakılmaksızın işgünü sayıldığından ve cumartesi günü yarım gün çalışılmasının da artık bir anlamı olmadığından, cumartesi gününe ilişkin cümle çıkarılmıştır.”

Yukarıda da açıklandığı üzere, 4857 sayılı İş Kanunu; 46. maddenin gerekçesinde de belirtildiği gibi yeni getirilen iş süreleri sistemine göre cumartesi günleri çalışılıp çalışılmadığına bakılmaksızın işgünü saymaktadır.

4857 sayılı yasanın 7 günlük bir zaman dilimi içerisinde en az 24 saatlik bir hafta tatili hakkını zorunlu tutması, cumartesi günlerini de açık bir şekilde işgününden sayması nedeniyle, çalışılmayacağı kararlaştırılan cumartesi gününün hafta tatili günü olarak kabul edilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Bu sebeplerle; açık bir şekilde iş günü olduğu kanun gerekçesinde belirtilen Cumartesi gününün yıllık izin süresine dahil edilmesi ve yıllık izin süresinden sayılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: